top of page
D&J Double Switch สูตรใหม่

D&J Double Switch สูตรใหม่

฿480.00Price

สินค้าจาก เยอรมัน
รับประกันความถูกใจยิ่งกว่าเดิม ด้วยสินค้ารุ่นใหม่ที่ถูกอัปเกรดทั้งคุณภาพใบยๅ, กลิ่น, ก้นกรอง, เม็ดบีบและตัวซอง รวมถึงความหวานและความเย็น

ตัวซองมีตัว Re-Lock กันกลิ่นจางให้ด้วย

1คอตมี 200 มวน

bottom of page