top of page
Golden Flower

Golden Flower

฿350.00Price

Golden Flower
คอต 350 ส่งฟรี

ชุดนี้มาจาก เอเชีย
รสร้อนปานกลาง คุณภาพมาตรฐาน ใบยๅสูตรปกติไม่มีกลิ่นเจือปน ตัวซองได้รับการออกแบบมาดูดีกว่าสินค้าทั่วไปในราคาไกล้เคียงกัน

1 คอตมี 200 มวน

bottom of page