top of page
Manchester Superslim

Manchester Superslim

฿450.00Price

Manchester Supersilm
คอตละ 450 ส่งฟรี ระบบเก็บปลายทาง

ชุดนี้มาจาก อังกฤษ
กลิ่นหอม ปนหวานเล็กน้อย ไม่มีกลิ่นยาสูบ
นุ่มลื่นก้นกรองถกผลิตออกมาในระดับที่พอดี

1 คอตมี 200 มวน

bottom of page