top of page
Napoli Special Edition

Napoli Special Edition

฿500.00Price

สินค้าจาก สวิตเซอร์แลนด์
คุณภาพคับกล่องจากมาตรฐานการผลิตแบบเดียวกับรุ่นพี่จากสวิตฯ

อย่างมาโบโs่ ในรูปแบบของการนำเสนอด้วยสูตรปรุงแต่งเฉพาะของนาโบลิ พร้อมซิลล็อคทุกซอง

1 คอตมี 200 มวน

bottom of page